Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/81

[image]

Kuulutus

 

Asianumero

16/02.05.01.03.00/2020, 17/02.05.01.03.00/2020, 18/02.05.01.03.00/2020, 19/02.05.01.03.00/2020, 20/02.05.01.03.00/2020, 21/02.05.01.03.00/2020, 22/02.05.01.03.00/2020

 

 

Yleis- ja/tai kohdeavustukset

 

Salon kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat yleis- ja/tai kohdeavustukset 31.3.2020 klo 12 mennessä

 

Osassa kohdeavustuksia on myöhemmin toinen hakuaika, joista kuulutetaan erikseen. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille toimijoille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 

Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen avustukset

 

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimiville yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävää tukevien avustusten hausta vuodelle 2021 ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana.

 

Nuorisopalvelujen yleisavustukset

 

Yleisavustus voidaan myöntää yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistysten sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Yleisavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten varsinaisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan sekä ohjaajien palkkaamiseen.

 

Liikuntapalvelujen yleisavustukset

 

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille urheiluseuroille tai liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 7 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 1 § perusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle rekisteröidyille salolaisille yhdistyksille, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa.

Avustus jaetaan painottaen yhdistyksen järjestämän ohjatun liikunnan määrää. Liikuntatoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä pisteytetään ja kertyvään pistemäärään vaikuttavat painokertoimet. Seuralle kertyneistä pisteistä lasketaan prosenttiosuus kaikista kertyneistä pisteistä, jonka mukaan seura saa avustusta.

 

Kulttuuripalvelujen yleis- ja/tai kohdeavustukset

 

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille, säännöllistä kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

 

Kohdeavustusta voivat hakea työryhmät ja yhdistykset, jotka tuottavat yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa. Kohdeavustusta ei myönnetä yksityishenkilöille henkilökohtaiseen työskentelyyn (vapaa-ajan ltk 31.1.2019 § 5). Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen.

 

 

 

Kansainvälisten toiminnan yleis- ja/tai kohdeavustukset

 

Yleis- ja/tai kohdeavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta-ajatus liittyy kansainvälisyyteen. Avustusta myönnetään joko yleisavustuksena tukemaan yhdistyksen kansainvälistä toimintaa tai kohdeavustuksena kertaluonteisen hankkeen tai tapahtuman järjestämiseen. Tuettavan toiminnan tulee edistää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

 

Yleissivistävän kansalaistoiminnan, asukas- ja aluetyön yleisavustukset (kh:n myöntämät avustukset)

 

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta on yleissivistävää kansalaistoimintaa, asukas- ja aluetyötä. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman toteutuminen, alueellinen kattavuus, toiminnan säännöllisyys ja toteutuminen yhdistyksen toiminnassa.

 

Ympäristönsuojelua tukevat yleis- ja/tai kohdeavustukset

 

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille salolaisille yhdistyksille, joiden toiminta tukee ympäristönsuojelua. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen säännölliseen toimintaan. Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset, joiden ympäristönsuojelua tukeva toimintakohde tai -hanke sijoittuu Saloon. Hakijan kotipaikan tulee olla Salo.

 

Yhdistysten tukemisen periaatteet

 

Salon kaupunginvaltuuston voimassa oleva päätös yhdistysten toiminnan tukemisesta on kokonaisuudessaan luettavissa www.salo.fi/yhdistystenavustukset.

 

Salon kaupunginhallituksen 1.12.2014 hyväksymän työllisyysohjelman mukaisesti avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon harkinnan mukaan yhdistyksen toimenpiteet työllistämisen tukemiseksi tai työttömien aktivoimiseksi.

 

Hakemusten toimittaminen

 

Hakijayhteisön tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan määräaikaan mennessä:

- toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan,

- talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan,

- viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma,

- viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.

 

Tarkemmat avustuskohtaiset hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät kaupungin kotisivuilta seuraavista osoitteista:

Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut: www.salo.fi/sotenavustukset

Nuorisopalvelut: www.salo.fi/nuorisoavustukset

Liikuntapalvelut: www.salo.fi/liikuntaavustukset

Kulttuuripalvelut: www.salo.fi/kulttuuriavustukset

Kansainvälinen toiminta: www.salo.fi/kansainvalinentoiminta

Yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö (kh:n myöntämät avustukset): www.salo.fi/kh-avustukset

Ympäristönsuojelu: www.salo.fi/ymparistonsuojeluavustukset

 

Hakulomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla myös kaupungintalon infopisteestä ja palvelupisteistä.

 

Hakemukset vaadittavine liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä Salon kaupungille osoitettuna

- sähköpostilla osoitteeseen: avustukset@salo.fi tai

- postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai

- tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo).

 

 

Nähtävänä: 28.2.-31.3.2020, www.salo.fi/kuulutukset

 

Julkaistu lehdessä: Salon Seudun Sanomat, la 29.2.2020

Julkaistu: 19.02.2020 11.30


Lisätietoja Kirjaamo
kirjaamo@salo.fi
02 778 2043