Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/177

Kuulutus, kaivosasiaa koskeva päätös, Lesel Oy, Kalkkisilta, KaivosNro K8529

5.5.2020
KaivNro K8529

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000

PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 5.5.2020 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten
määräysten tarkistamisesta.

Kaivosoikeuden haltija: Lesel Oy

Kaivospiiri ja KaivNro: Kalkkisilta, K8529

Alueen sijainti: Salo

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta
ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Päätös on nähtävillä Salon kaupungin ilmoitustaululla (Tehdaskatu 2, Salo) ja Tukesin
kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/
yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 5.5.2020
Pidetään nähtävänä 4.6.2020 saakka

Julkaistu: 05.05.2020 10.21Lisätietoja Kirjaamo
kirjaamo@salo.fi
02 778 2043