Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/198

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutus, eläinsuojan ilmoitus, navetta, 734-700-5-55

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä eläinsuojan ilmoitus (YSL 115a §)


Toiminnanharjoittaja
Nummila Kimmo ja Leena

Toiminta
Lypsykarjanavetan laajennus

Laitos ja sen sijaintipaikka
Maatila Salon Kiikalassa kiinteistöllä 734-700-5-55 Nummisto, osoitteessa Uuden-Hirveläntie 387 B, 31400 Somero.

Toiminnan kuvaus
Nummiston tilalle rakennetaan navetta 120 lypsylehmälle. Navetan sijoituspaikka on nykyisen navetan luoteispuolella
peltoaukean vieressä. Tilalla syntyvä lanta käsitellään lietelantana ja tilalle rakennetaan uusi 3600 m3 lietelantavarasto nykyisten lietelantaloiden viereen. Lietelantaloiden yhteistilavuus laajennuksen jälkeen on noin 4850 m3. Säilörehut varastoidaan pyöröpaaleina.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä  muistutus. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa on ilmoitettava tekijän nimi, yhteystiedot ja ilmoituksen asianumero 1563/11.01.00.00.01/2020, on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon viimeistään 22.6.2020. Osoite kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite Tehdaskatu 2. 

Ilmoitusasiakirjojen nähtävänäpito
Ilmoitus liitteineen on nähtävänä 14.5.–22.6.2020 osoitteessa www.salo.fi/kuulutukset

Lisätietoja
ympäristönsuojelusta 02 778 7800, ymparistotoimi@salo.fiNähtävänä:14.5.–22.6.2020, www.salo.fi/kuulutukset

 

Julkaistu: 14.05.2020 12.52


Liitteet
  Eläinsuojan ilmoitus

Lisätietoja Kirjaamo
kirjaamo@salo.fi
02 778 2043