Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.10.2017 klo 18:00 - 18:59 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
52   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
54   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
55 Toimivallan siirto ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille
56   Rakennusjärjestystä valmistelevan työryhmän täydentäminen
57 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Liikelaitos Salon Veden vesitalouslupahakemuksesta pohjavedenottoon Kaskistonnummelta ja Kalattomannotkosta
58   Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Inosence Polyol Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Meriniitynkatu 4, Salo, 734-4-15-8
59   Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Mathildedalin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta, Ruukinrannantie 8, Mathildedal, 734-555-3-285
60 Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain muuttamisesta
61   Maanalaisen öljysäiliön poistaminen kiinteistöltä 734-504-2-267
62   Päätös oikaisuvaatimukseen rakennusluvasta 2017-305, Verstaskuja 2, 734-439-1-81 ja 734-439-1-141
63   Perttelin Sementtivalimo Oy:n ympäristöluvan rauettaminen koskien kestomuovien käsittelyä Kalmankorventie 911, Kiikala, 734-706-1-34
64   Perttelin Sementtivalimo Oy:n ympäristöluvan rauettaminen koskien polttohakkeen valmistusta Kalmankorventie 911, Kiikala, 734-706-1-34
65   Maa-aineslupa Mika ja Sari Kivimäki, Rekijoki, Soramäki 734-715-9-7, hiekka ja sora, lupa 2-2017
66   Viranhaltijapäätökset
67   Tiedoksitulleet
68   Muut asiat
69 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, Näsen tuulivoimalaa 2 koskeva valitus

Osallistuja Tehtävä
Saari Ismo puheenjohtaja
Wallius Jerina 1. varapuheenjohtaja
Alanko Kaarlo 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Tapio jäsen
Hammar Noora jäsen
Hellsberg Ralf jäsen
Lindholm Sanna jäsen
Pihakivi Sanna jäsen
Puopolo Saija-Reetta jäsen
Tekkala Kalle jäsen
Mielikäinen Juha varajäsen
Toivonen Mertsi varajäsen
Rissanen Ritva varajäsen
Vallittu Pertti kaupunginhallituksen edustaja
Nieminen Esa esittelijä
Suutari Riitta asiantuntija
Ranki Janne asiantuntija
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen tiistaina 17. lokakuuta 2017.Pauliina Raussi-LundSovellusasiantuntija