Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018 klo 17:00 - 18:26 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
30   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
31   Selvitys kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2017 talousarvion määrärahaylityksestä
32 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017, kaupunkikehityslautakunta
33   Yksityisteiden tilinpäätöstietojen toimittaminen kaupunkikehityslautakunnalle
34   Kesäliikenteen 2018 hankinta
35   Arttu Karhulahden, Mika Hjeltin ja Anna-Leena Yli-Jaman lautakunta-aloite erikoisluokkakuljetuksista
36 Salon katuympäristöllinen yleissuunnitelma, nähtäville asettaminen
37 Asemakaavan muutos, Tallikuja, laatimisvaihe
38 Asemakaavan muutos Salmenranta, kaavoituksen käynnistäminen
39 Poikkeaminen, Rappula 734-19-6-2
40 Poikkeaminen, Förby 734-777-2-27
41 Poikkeaminen, Hästö 734-781-1-45
42 Poikkeaminen, Kisko, Haapaniemi 734-744-1-422
43 Poikkeaminen, Palometsä 734-8-35-4
44 Poikkeaminen, Perniön Pitkäjärvi, 734-652-1-2
45 Suunnittelutarveratkaisu, Pertteli Hähkänä 734-673-3-254
46 Osmo Fribergin valtuustoaloite Vartsalan saaren rantaosayleiskaavan ja kaavoituksen käynnistämisestä Luodonpään tilalla
47   Johanna Riskin hallitusaloite tuholaistorjunnan tilanteesta kaupungin kiinteistöissä
48   Selvityspyyntö Salon kaupunginosien keittiöistä
49 Vaarallisten aineiden kuljetusten reittirajoitusten päivitys Salon kaupungissa
50 Kuruntien liikenneturvallisuuden parantaminen
51   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös katuvalaistuksen saneerausurakkaa koskevassa asiassa
52 Salon kaupungin omistamien kiinteistöjen nykyarvon ja korjausvelan määritys
53 Salon Vähäjoen ympäristön suunnittelu
54 Etuosto-oikeuden alaiset kiinteistöjen kaupat 1.1. - 31.1.2018
55   Viranhaltijapäätökset
56   Tiedoksi tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Savolainen Päivi 1. varapuheenjohtaja
Yli-Jama Anna-Leena 2. varapuheenjohtaja
Anttila Jarkko jäsen
Eskola Jouni jäsen
Hellström Pia jäsen
Hjelt Mika jäsen
Karhulahti Arttu jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Lehti Pasi jäsen
Mänkäri Marjaana jäsen
Turtiainen Taro jäsen
Asikainen Esa varajäsen
Tapio Marko kaupunginhallituksen edustaja
Vainio Venla nuorisovaltuuston varaedustaja
Pennanen Tarja asiantuntija
Mannervesi Mika esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tiistaina 6. maaliskuuta 2018 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa. Anita Linnakoski Toimistosihteeri