Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2018 klo 17:00 - 21:07 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
49   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
51   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
52 Asemakaavan muutos Länsirannan katualue, ehdotusvaihe
53 Asemakaavan käynnistäminen, Horninkatu 9 - Torikatu 1
54 Lausunto Kirjakkalan ruukin rakennusten ja ruukkialueen suojelemisesta rakennusperintölailla
55   Kovenanttisitoumuksen antaminen Salon Vuokratalot Oy:n lainalle
56   Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kiinteistön uimarantakäytön lopettamista koskevassa asiassa, Virkityspaikka 734-750-1-112
57   Jouni Eskolan ym. valtuustoaloite Vilhonkadun muuttamisesta kävelykaduksi
58 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Kantatie 52 parantamisen toisen vaiheen käynnistämisestä
59   Osmo Fribergin ym. valtuustoaloite Hämeentie 34 purkamiseksi
60   Heikki Tammisen valtuustoaloite ohjeistuksesta tuulivoimaloiden etäisyydestä asutukseen
61 Saku Nikkasen aloite ja useiden sosiaalityöntekijöiden ym. adressi lasten oikeudesta suojeluun
62   Jouni Eskolan ym. valtuustoaloite Rekijoen koulun säilyttämisestä
63   Sanna Lundströmin ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikuntalinjan perustamisesta yläkoululaisille
64   Marja Ruokosen selvityspyyntö opetuksen digiloikan etenemisestä
65   Selvitystyö Luontokoulun perustamisesta Teijolle
66   Selvitys Ihme ja Kumma Tuki ry:n avustamisesta ja rekisteröitymisestä palveluntuottajaksi
67 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista koskevan päätöksen vaikutukset
68   Vanhusneuvoston ehdotus neuvoston huomioimisesta päätöksenteossa ja osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä
69   Oikaisuvaatimus, vahingonkorvaus maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta
70   Suomi 100 -tonttikampanjaa koskevan hallinto-oikeudelle annetun lausunnon täydentäminen
71   Kaupunginvaltuuston kokouksen 5.2.2018 täytäntöönpanot
72   Selvitys aluehallintovirastolle Hajalan päiväkodin sulkemisasian käsittelystä tehdyn kantelun johdosta (Asia on salainen julkisuuslain 24 § 1 mom. 6 kohdan perusteella)
73   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
74   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
75   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
76   Muut mahdolliset asiat
77   Marja Ruokosen hallitusaloite suunnitelmasta kulttuurin määrärahojen lisäämiseksi vuoden 2019 talousarvioon

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Lundström Sanna 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Suonio-Peltosalo Elina jäsen
Tapio Marko jäsen
Vallittu Pertti jäsen
Vesa Simo jäsen
Punta Juha varajäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Inna Lauri esittelijä
Elovaara Virpi asiantuntija
Karlsson Anna asiantuntija
Lindegren Salla asiantuntija
Mannervesi Mika asiantuntija
Niemelä Jari asiantuntija
Pennanen Tarja asiantuntija
Purhonen Eeva asiantuntija
Heiskanen Mikko pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. helmikuuta 2018 alkaen yleisessä tietoverkossa.Mikko Heiskanenvs. hallintojohtaja