Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.05.2018 klo 17:00 - 19:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
187   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
188   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
189   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
190 Kiinteistön 734-715-1-74, Rekijoen entinen koulu, myynti
191   Tilojen vuokraaminen maaseutupalveluiden ja lomituspalveluiden käyttöön
192   Lietteen käsittelymaksuja koskeva kannanotto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle
193 Uusien koulunkäyntiohjaajien vakanssien perustaminen 13.8.2018 lukien Armfeltin ja Hakastaron kouluihin
194   Sosiaaliasiamiestoiminnan ja edunvalvonnan organisointi
195   Edunvalvoja-sosiaaliasiamiehen viran lakkauttaminen (vakanssi nro 140 026) ja edunvalvojan viran perustaminen (vakanssinumero 140 051)
196   Jouni Eskolan ym. valtuustoaloite terveyskeskusten ja lääkäripalvelujen säilyttämisestä maalaiskunnissa
197   Jaana Haapasalon valtuustoaloite salassapitoa koskevien lakien noudattamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
198 Salon hyvinvointiraportti 2017
199 Vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaiseminen
200 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2019-2022 ja talousarvion laadintaohjeet
201 Maaliskuun 2018 kuukausiraportti
202   Riskienhallinnan kartoituksen yhteenveto
203   Puhelinten hankinta TIERA:n verkkokaupasta
204 Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2018
205   Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2018
206   Yhtiökokousedustajan nimeäminen Salon Vuokratalot Oy:n kokoukseen ja ehdokkaat hallitukseen
207   Yhtiökokousedustajan nimeäminen Koy Tiilitehtaanpihan kokoukseen ja ehdokkaat hallitukseen
208   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
209   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
210   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
211   Kaupunkipyöriä koskeva selvityspyyntö

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Lundström Sanna 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja
Lehti Timo jäsen
Nikkanen Saku jäsen
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Suonio-Peltosalo Elina jäsen
Tapio Marko jäsen
Vallittu Pertti jäsen
Vesa Simo jäsen
Leivonen Sanna varajäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Edelman Hannele asiantuntija
Hiltunen Tarja asiantuntija
Juntti Seppo asiantuntija
Järvelä Teija asiantuntija
Mannervesi Mika asiantuntija
Niemelä Jari asiantuntija
Inna Lauri esittelijä
Nieminen Irma pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 15. toukokuuta 2018 alkaen yleisessä tietoverkossa.Irma NieminenHallintojohtaja