Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.08.2018 klo 18:00 - 19:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
309   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
310   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
311   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
312 Asemakaavan muutos, Tallikuja
313   Asunto Oy Helkapuisto osakkeiden 1051-1295 myynti
314   Lausunto kunnallisvalitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 21.5.2018 §217 (Oikaisuvaatimus koskien kiinteistön 734-679-4-193 myyntiä, Kajalakoti)
315   Lausunto viemäriverkoston ulkopuolella syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valinnasta
316   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, Hevonpään ampumaurheilukeskuksen ympäristölupapäätöksestä tehdyt valitukset, 00739/18/5129
317   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä, eläinsuoja 734-643-1-24, 0778/18/5111
318   Sähköenergian ja siihen liittyvien salkunhallintapalvelujen hankinta
319   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Korvenmäen ekovoimalaitoksen ympäristöluvasta tehdystä valituksesta, 734-423-2-2
320 Salon kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma 2018-2026
321   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
322   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
323   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
324   Timo Lehden selivyspyyntö kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta
325   Timo Lehden selvityspyyntö Inkereen koulun alueen rauhattomuuden hallinnasta
326   Koirapuistoa koskeva kuntalaisaloite

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Suonio-Peltosalo Elina 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Tapio Marko jäsen
Vallittu Pertti jäsen
Vesa Simo jäsen
Yli-Jama Anna-Leena jäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Ahonen-Ojala Leena valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kohvakka Päivi asiantuntija
Mannervesi Mika asiantuntija
Rantanen Mikko asiantuntija
Inna Lauri esittelijä
Nieminen Irma pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 4. syyskuuta 2018 alkaen yleisessä tietoverkossa.Irma NieminenHallintojohtaja