Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2018 klo 17:00 - 19:43 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
121   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
122   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
123   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
124 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2017
125 Toiminta ja talous 30.9.2018
126   Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetusten hankinta
127   Vanhuspalveluiden siivouksen ostopalvelujen hankinta
128   Sähköinen ovenavaus -palvelun hankinta
129   Option 2019 käyttö Esperi Care Oy:n Tiilipuiston tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa
130   Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion 2018 yhteydessä ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamisen selvittämisestä
131   Lääkeannostelijan koekäytön loppuraportti
132   Vihreän valtuustoryhmän aloite nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta
133   Osmo Fribergin valtuustoaloite omaishoitajien tukemisesta
134 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset henkilörekisterit ja selosteet niiden käsittelytoimista
135   Sotaveteraanien ilmainen pneumokokkirokotus
136   Sotainvalidien palvelut 2019
137   Veteraaniavustusten myöntämisperusteet vuonna 2019
138 Vanhuspalveluiden tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja 2019
139   Vanhuspalveluiden kotihoidon tukipalveluiden myöntämisohje ja asiakasmaksut vuonna 2019
140   Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen tuotekuvaus ja asiakasmaksut vuonna 2019
141 Iäkkään henkilön ympärivuorokautiseen hoivaan hakeutumiseen ja hoivapaikan saamiseen liittyvät perusteet 2019 sekä kotihoidon palvelukuvaukset 2019
142   Asiakasmaksu puolisoille ympärivuorokautisessa hoidossa 2019
143 Omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2019
144   Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevien palveluiden myöntämisohje 2019
145 Yhteistyösopimus Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) vuosille 2019-2021
146   Täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen
147 Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 2019
148 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeet 2019
149 Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ohjeistus 2019
150   Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon option käyttäminen
151 Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palveluiden ja tukitoimien myöntämisohjeet 2019
152 Vammaistyön asiakasmaksut 2019
153   Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien raportti neuvostojen ja muiden yhteisöjen edustusten kokouksista
154   Viranhaltijapäätökset
155 Tiedoksi tulleet asiat
156   Nuorten päihde- ja pahoinvointitilanteen selvittäminen

Osallistuja Tehtävä
Parttimaa Satu puheenjohtaja
Junnila Hannu 1. varapuheenjohtaja
Alestalo Jukka jäsen
Allos Bettina jäsen
Haavisto Marko jäsen
Hyttinen Marjatta jäsen
Kukko Jouko jäsen
Makkonen Sinikka jäsen
Merikallio-Tepponen Sanna jäsen
Mwegerano Andi jäsen
Mäkilä Juha jäsen
Stenström Tuula jäsen
Riski Johanna kaupunginhallituksen edustaja
Lindegren Salla asiantuntija
Nissinen-Paatsamala Kaisa asiantuntija
Purhonen Eeva asiantuntija
Katajamäki Janne asiantuntija
Niemelä Jari esittelijä
Nieminen Irma pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävilla tiistaina 13. marraskuuta 2018 Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa. Anita Linnakoski Toimistosihteeri