Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.02.2019 klo 18:00 - 19:54 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
14   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
15 Selvitys rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahaylityksestä
16 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, rakennus- ja ympäristölautakunta
17   Rakennus- ja ympäristölautakunnan menojen hyväksyjät 2019
18   Rakennuksen asettaminen käyttökieltoon kiinteistöllä 734-639-1-305
19   Lausunto asemakaavan muutoksesta, Horninkatu 9-Torikatu 1, luonnosvaihe
20   Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lehmirannan lomakeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta, 734-623-2-3
21   Lausunto pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista Salon kaupungin alueella
22   Lausunto ympäristölupahakemuksesta, Purolan Tila Oy, munituskanalan toiminnan laajentaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi
23   Ympäristönsuojeluviranomaisen vastine, Liikelaitos Salon Veden valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
24   Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, jätevesien johtaminen pohjavesialueelle, 734-658-2-4
25   Maa-aineslupa, luvan siirtäminen ja velvoitteista vapautuminen, 734-715-18-0, lupa 8-2010
26   Esko Gustafsson Oy:n maa-ainesluvan 1-2018 vakuuden hyväksyminen tilalle Purola 734-640-1-19
27   Maa-aineslupavalvonta, jälkihoidon hyväksyminen, Koivula 734-652-1-99
28   Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen tiloille Hiekkaharju 734-712-1-31 ja Perko 734-712-1-62
29   Swerock Oy:n maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen tilalle Murronmaa III 734-706-2-19
30   Swerock Oy:n maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen tilalle Tehdaspalsta 734-706-2-72
31   Läänin Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen tilalle Anttila 734-584-1-37
32   Rakennusjärjestyksen uusiminen, työryhmän jäsenet
33   Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen, työryhmän jäsenet
34   Epidemiaselvitystyöryhmän nimeäminen
35   Viranhaltijapäätökset
36   Tiedoksi tulleet

Osallistuja Tehtävä
Saari Ismo puheenjohtaja
Alanko Kaarlo 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Tapio jäsen
Hammar Noora jäsen
Kuisma Seppo jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Lautiala Arja jäsen
Lindholm Sanna jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Pihakivi Sanna jäsen
Puopolo Saija-Reetta jäsen
Rahikkala Virpi jäsen
Tekkala Kalle jäsen
Mielikäinen Juha varajäsen
Olli Harju varajäsen
Vallittu Pertti kaupunginhallituksen edustaja
Kalintiv Daniel nuorisovaltuuston edustaja
Mäkelä Antti kaupunginlakimies
Suutari Riitta asiantuntija
Veck Heidi asiantuntija
Ranki Janne esittelijä
Korpela Marika pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen tiistaina 5. maaliskuuta 2019.