Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.11.2019 klo 17:00 - 20:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
136   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
137   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
138   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
139 Toiminta ja talous 30.9.2019
140   Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset keväällä 2020
141   Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2019 talousarvioon
142 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2019-2020
143   Terveyspalveluiden keskittäminen loppuvuoden 2019 ja vuodenvaihteen aikana
144   Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutus
145   Sopimus päihdehuollon laitoskuntoutuksen ostamisesta A-klinikka Oy:n Päihdesairaalasta
146 Päihdekasvatus ja lasten sekä nuorten päihteidenkäyttöön puuttuminen Salon kaupungissa
147   Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion 2018 yhteydessä ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamisen selvittämisestä
148   Option käyttö kotihoidon turvapalveluiden hankinnassa
149   Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen hankinta
150 Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön vuonna 2020
151 Vanhuspalveluiden tavallisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja 2020
152 Vanhuspalveluiden tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja 2020
153 Omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2020
154 Iäkkään henkilön ympärivuorokautiseen hoivaan hakeutumiseen ja hoivapaikan saamiseen liittyvät perusteet 2020 sekä kotihoidon palvelukuvaukset 2020
155   Sotainvalidien palvelut 2020
156   Veteraaniavustusten myöntämisperusteet vuonna 2020
157 Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
158 Kotihoidon asiakaskyselyn tulokset 2019
159   Sitoutuminen Sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalvelujen hankintaan, Turun seutuhankinnat
160   Sitoutuminen lastensuojelun ympärivuorokautisten ostopalvelujen hankintaan, Turun seutuhankinnat
161 Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisessä yhteistyössä
162   Täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen
163 Vammaistyön asiakasmaksut
164 Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palveluiden ja tukitoimien myöntämisohjeet 2020
165 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeet 2020
166 Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ohjeet 2020
167 Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisohjeet 2020
168   Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevien palveluiden myöntämisohje 2020
169 Sosiaalityön palveluiden omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja 2020
170   Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien raportti neuvostojen ja muiden yhteisöjen edustusten kokouksista
171   Viranhaltijapäätökset
172 Tiedoksi tulleet asiat
173   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Parttimaa Satu puheenjohtaja
Junnila Hannu 1. varapuheenjohtaja
Liede Heikki 2. varapuheenjohtaja
Alestalo Jukka jäsen
Allos Bettina jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Haavisto Marko jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Hyttinen Marjatta jäsen
Kukko Jouko jäsen
Makkonen Sinikka jäsen
Merikallio-Tepponen Sanna jäsen
Mwegerano Andi jäsen
Mäkilä Juha jäsen
Stenström Tuula jäsen
Riski Johanna kaupunginhallituksen edustaja
Suonio-Peltosalo Elina kaupunginhallituksen varaedustaja
Breilin Riku nuorisovaltuuston edustaja
Katajamäki Janne asiantuntija
Lindegren Salla asiantuntija
Luonsinen Mari asiantuntija
Nissinen-Paatsamala Kaisa asiantuntija
Purhonen Eeva asiantuntija
Niemelä Jari esittelijä
Nieminen Irma pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävilla 19. marraskuuta 2019 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.