Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 klo 17:00 - 19:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
290   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
291   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
292   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
293   Poikkeaminen, Ollikkala 734-6-59-6
294   Poikkeaminen, Viurila 734-439-1-155 m-a
295 Kiinteistöjen 485-3-40 ja 485-3-46 määräalojen myynti
296 Kiinteistöjen 488-3-17 ja 460-1-379 määräalojen myynti
297 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 734-5-1-4
298   Selvityspyyntö Angelniemen paloaseman ostotarjouksesta
299   Jonna Nyyssösen hallitusaloite kestävän kehityksen seurantatyökalun käytöstä
300   Nuorisovaltuuston ym. valtuustoaloite anonyymin työnhaun käyttöön ottamisesta
301 Perniön Kirkonkylän kouluhanketta koskevan talousarviomuutoksen hyväksyminen
302 Saatavien poistaminen vuoden 2019 kirjanpidosta
303 Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
304 Kiinteistö Oy Salon Paulinpuiston ja KVPS Tukena Oy:n kanssa tehtävät sopimukset tilojen vuokraamisesta
305   Perusteetta saadun maatalouslomitusta koskevan valtion korvauksen takaisin periminen
306 Turun hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen kh:n päätöksestä 15.1.2018 § 25 (Avustuksen myöntämistä Ihme ja Kumma ry:lle koskeva oikaisuvaatimus)
307   Turun hallinto-oikeuden päätökset 8.7.2019 (19/0179/1 sekä 19/0180/1) kunnallisvalituksiin koskien Salon kaupunkikehityslautakunnan 12.12.2017 § 121 ja kaupunginhallituksen 15.1.2018 § 24 päätöksiä
308 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Salon kaupungin ja Ekokem Oyj:n välisen lämpösopimuksen hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen
309   Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 24.6.2019 § 267 kiinteistön 734-679-4-193 myynnistä rakennuksineen (Kajalakoti, asian uusi käsittely)
310   Oikaisuvaatimukset henkilöstöjaoston päätöksestä 24.5.2019 § 78 tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta ns. epäpätevyysasiassa
311   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta
312   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
313   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
314   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
315   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Suonio-Peltosalo Elina 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Tapio Marko jäsen
Vallittu Pertti jäsen
Vesa Simo jäsen
Hyttinen Marjatta varajäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Ahonen-Ojala Leena valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Inna Lauri esittelijä
Heiskanen Mikko pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. elokuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa.