Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.01.2020 klo 17:00 - 19:13 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
3   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4 Kaupungin ja Yrityssalon Oy:n välinen sopimus yrityspalveluiden tuottamisesta, päivitys
5 Asemakaavan muutos, Karjaskylän entinen koulu, hyväksymisvaihe
6 Salon kaupungin lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
7   Ravintolaterassien talviaikaisen käytön kokeilu
8   Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille vuonna 2020
9   Nuorten kesätyöllistäminen kaupungin palvelukseen vuonna 2020
10   Nuorten yrittäjyystuki 2020
11   Yhdistysten toiminnan tukemisen periaatteiden päivittäminen
12 Salon Kaukolämpö Oy:n markkinaehtoisen lainan koron tarkistus
13 Saatavien poistaminen vuoden 2019 kirjanpidosta
14 Talousohje ja vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma, konsernipalvelut
15 Konsernipalvelujen menojen hyväksyjät ja kaupungin tilinkäyttöoikeudet vuonna 2020
16   Hallintojohtajan valinta
17   Työterveyshuollon ulkoisille asiakkaille tarjottavien palvelujen myyntiä koskevan liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen
18 Salon kaupungin palkitsemisohje, kulttuuri- ja urheilusaavutukset sekä yhdistysten merkkipäivät
19 Asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimus
20 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös 25.10.2018 § 56 sako- ja umpikaivolietteiden jätteen kuljetuksesta, päätöksestä valittaminen
21   Salon liittyminen Fisu-verkoston jäseneksi
22   Pertti Vallitun eroanomus kaupunginhallituksen jäsenyydestä
23   Valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamiseksi
24   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
25   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
26   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Suonio-Peltosalo Elina 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Tapio Marko jäsen
Vallittu Pertti jäsen
Vesa Simo jäsen
Yli-Jama Anna-Leena jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Ahonen-Ojala Leena valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Mannervesi Mika asiantuntija
Inna Lauri esittelijä
Söderlund Christina pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29. tammikuuta 2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.