Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos Salon Veden johtokunta
Pöytäkirja 27.05.2021 klo 16:15 - 18:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
45   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
46   Lietteiden käsittelymaksujen hinnan muutoksesta tehty oikaisuvaatimus (525-2020)
47   Rasitesopimus vesi- ja viemärijohtojen sijoittamisesta kiinteistön 734-555-3-99 alueella (1241-2018), aiheesta saapuneen kirjelmän käsittely
48   Reklamaatio hajuhaittaan (2971-2019)
49 Toiminta ja talous, maaliskuu 2021 Liikelaitos Salon Vesi
50   Halikonrinteen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, määrärahan siirto
51   Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite aurinkovoimalan hankinnasta keskusjätevedenpuhdistamolle
52   Jätevesien hyvittäminen
53   Viranhaltijapäätökset
54   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Määttänen Asko puheenjohtaja
Viander Jarmo varapuheenjohtaja
Järvinen Anne jäsen
Lannermaa Kirsti jäsen / pöytäkirjan tarkastaja
Lehtovirta Tarja jäsen
Ojanperä Asmo jäsen / pöytäkirjan tarkastaja
Mäkelä Antti asiantuntija
Kuusinen Markku esittelijä
Liukkonen Anne pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 3. kesäkuuta 2021 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa