Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://salo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021 klo 17:00 - 17:52 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
295   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
296   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
297   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
298   Kiinteistön 734-412-1-97 myyminen
299   Asemakaavatyön keskeytys, Vässiläntie
300   Salon kaupungin rakennusten arvojen ja korjausvelan päivitys 2020
301   Terveyspalveluiden johtajan viran täyttäminen
302   Työsuhdeasia (JulkL 24 § 1 momentti 18 kohta)
303   Eläkemenoperusteisia maksuja koskeva sovintosopimus (JulkL 24 § 1 mom 19)
304   Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
305   Saatavien poistaminen vuoden 2021 kirjanpidosta
306   Selvitys ja lausunto tietopyyntöön liittyvään kanteluun
307   UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- malliin hakeminen
308   Aiesopimus IoT Campukselle perustettavaa hoivayksikköä koskevasta yhteistyöstä
309   Hallintosäännön päivittäminen
310   Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali
311   Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
312   Valtuuston kokousaika ja -paikka, kokouskutsun lähettäminen sekä pöytäkirjan nähtävillä olo ja päätöksistä tiedottaminen
313   Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen valtuustokaudella 2021-2025
314   Kaupunginhallituksen jäsenten vaali
315   Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten vaali
316   Opetuslautakunnan jäsenten vaali
317   Vapaa-ajan lautakunnan jäsenten vaali
318   Kaupunkikehityslautakunnan jäsenten vaali
319   Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten vaali
320   Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
321   Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali
322   Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsenten vaali
323   Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustoon
324   Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon
325   Jäsenten nimeäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuustoon
326   Edustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen
327   Ehdokkaiden nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan
328   Lautamiesten valitseminen
329   Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan
330   Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
331   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
332   Osmo Fribergin valtuustoaloite palvelusetelin käyttöön ottamiseksi mikroyrityksille
333   Juha Punnan ym. valtuustoaloite koskien Salon Palvelutalosäätiön asemaa kaupunkikonsernissa, mitä on omistajaohjaus, sen tavoitteita tulevaisuudessa, sekä yhteistyön tekemistä
334   Sari Pesosen ym. valtuustoaloite kunnan eläinsuojelusuunnitelmasta ja yhteistyöryhmästä
335   Simo Vesan ym. valtuustoaloite maan vuokraamisesta yrittäjille
336   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
337   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
338   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
339   Tiedoksi tulleet asiat
340   Muut mahdolliset asiat
341   Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 kokouksen täytäntöönpanot

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Suonio-Peltosalo Elina 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Tapio Marko jäsen
Tekkala Kalle jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Vesa Simo jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Yli-Jama Anna-Leena jäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Korhonen Anna-Kristiina asiantuntija
Pahta Anneli asiantuntija
Setälä Pia asiantuntija
Söderlund Christina asiantuntija
Nissinen Tero esittelijä
Ala-Hannula Laura pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 7. heinäkuuta 2021 alkaen yleisessä tietoverkossa.