DynastyDynasty - Kokousasiathttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / ViranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätöksethttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-5.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Muut mahdolliset asiat Muut mahdolliset asiat http://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-6.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-1.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellePöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellehttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-2.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Kulmalalähteen jätevesiosuuskunnan anomus hallinnoimansa runkoverkoston siirtämiseksi osaksi Liikelaitoksen verkostoaKulmalalähteen jätevesiosuuskunnan anomus hallinnoimansa runkoverkoston siirtämiseksi osaksi Liikelaitoksen verkostoahttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-4.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenAsioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214643-3.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Salon kaupungin rakennusten arvojen ja korjausvelan päivitys 2020Salon kaupungin rakennusten arvojen ja korjausvelan päivitys 2020http://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-6.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Asemakaavatyön keskeytys, VässiläntieAsemakaavatyön keskeytys, Vässiläntiehttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-5.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kiinteistön 734-412-1-97 myyminenKiinteistön 734-412-1-97 myyminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-4.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenAsioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-3.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellePöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellehttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-2.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-1.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiLausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksihttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-10.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Eläkemenoperusteisia maksuja koskeva sovintosopimus (JulkL 24 § 1 mom 19)Eläkemenoperusteisia maksuja koskeva sovintosopimus (JulkL 24 § 1 mom 19)http://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-9.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Työsuhdeasia (JulkL 24 § 1 momentti 18 kohta) Työsuhdeasia (JulkL 24 § 1 momentti 18 kohta) http://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-8.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Terveyspalveluiden johtajan viran täyttäminenTerveyspalveluiden johtajan viran täyttäminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-7.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- malliin hakeminenUNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- malliin hakeminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-13.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Selvitys ja lausunto tietopyyntöön liittyvään kanteluunSelvitys ja lausunto tietopyyntöön liittyvään kanteluunhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-12.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Saatavien poistaminen vuoden 2021 kirjanpidostaSaatavien poistaminen vuoden 2021 kirjanpidostahttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-11.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaaliKeskusvaalilautakunnan jäsenten vaalihttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-27.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaanJäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaanhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-35.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Lautamiesten valitseminenLautamiesten valitseminenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-34.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Ehdokkaiden nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaanEhdokkaiden nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaanhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-33.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Edustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseenEdustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseenhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-32.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenten nimeäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuustoonJäsenten nimeäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuustoonhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-31.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoonJäsenten valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoonhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-30.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustoonJäsenten valitseminen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustoonhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-29.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsenten vaaliLiikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsenten vaalihttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-28.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaaliKiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalihttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-37.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoonJäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoonhttp://salo.oncloudos.com:80/kokous/20214638-36.HTM