Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
79   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
80   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
81 Asioiden käsittelyjärjestys
82   Puheenjohtajaneuvoston linjaus kyselytunneista
83 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnalle
84 Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
85 Henkilöstöraportti 2018
86 Arviointikertomus vuodelta 2018
87 Asuntopoliittinen ohjelma 2030, ohjelmaluonnos
88 Salon hyvinvointiraportti 2018
89 Strategian toteutumisen seurantaraportti 1-4/2019
90   Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa olevien kirjoitusvirheisiin rinnastettavien virheiden korjaaminen
91 Kiinteistön 574-1-5 myynti rakennuksineen
92 Kiinteistöllä 734-418-13-0 sijaitsevan rakennuksen (ns. Franssintalo) myyminen Rikala-seura ry:lle
93 Kiinteistön 734-418-13-0 määräalan vuokraaminen Rikala-seura ry:lle
94   Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite avohakkuuttomasta metsänhoidosta Salossa
95   Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite hiilinielun lisäämiseksi peltojen metsityksellä
96   Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä oppilasryhmille
97   Elina Seitzin eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
98 Jaana Haapasalon valtuustoaloite tuulivoimaloiden meluhaittojen tutkimiseksi
99   Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomista synnytyksistä
100 Osmo Fribergin valtuustoaloite seniorineuvolatoiminnan aloittamiseksi Salossa
101   Marjatta Halkilahden ym. valtuustoaloite vanhusten ateriapalvelutarpeen kartoittamisesta
102   Tauno Kanervan eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
103   Pekka Kymäläisen eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
104   Noora Hammarin eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
105   Nuorisovaltuuston ym. valtuustoaloite anonyymin työnhaun käyttöön ottamisesta
106   Osmo Fribergin valtuustoaloite kaupungin henkilöstön palkallisesta vapaapäivästä lapsen aloittaessa koulunkäynnin

Osallistuja Tehtävä
Nummentalo Juhani puheenjohtaja
Ahonen-Ojala Leena 1. varapuheenjohtaja
Uusitalo Ilkka 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki 3. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mira valtuutettu
Anttila Jarkko valtuutettu
Eeva Hannu valtuutettu
Eskola Jouni valtuutettu
Fagerström Annika valtuutettu
Friberg Osmo valtuutettu
Haapasalo Jaana valtuutettu
Saari Ismo
Halkilahti Marjatta valtuutettu
Aaltonen Tapio
Huittinen Ulla valtuutettu
Väistö Janne
Kanerva Tauno valtuutettu
Karhulahti Arttu valtuutettu
Aalto Ari
Raitanen Toni
Keto-oja Piia valtuutettu
Kymäläinen Pekka valtuutettu
Lehti Timo valtuutettu
Leivonen Sanna valtuutettu
Liede Heikki valtuutettu
Lundén Mikko valtuutettu
Lundström Sanna valtuutettu
Salokannel Reijo
Mänkäri Marjaana valtuutettu
Määttänen Asko valtuutettu
Nikkanen Saku valtuutettu
Nyyssönen Jonna valtuutettu
Olkinuora Antti valtuutettu
Paassilta Simo valtuutettu
Parttimaa Satu valtuutettu
Isojunno Minna
Punta Juha valtuutettu
Riski Johanna valtuutettu
Turtiainen Taro
Pärkkä Päivi valtuutettu
Lehti Pasi
Suonio-Peltosalo Elina valtuutettu
Alanko Kaarlo
Tammi Timo valtuutettu
Tapio Marko valtuutettu /pöytäkirjantarkastaja
Vallittu Pertti valtuutettu /pöytäkirjantarkastaja
Varajärvi Matti valtuutettu
Vesa Simo valtuutettu
Vierjoki-Väätäinen Karoliina valtuutettu
Viitanen Annika valtuutettu
Hellsberg Ralf
Yli-Jama Anna-Leena valtuutettu
Äyräväinen Tapio valtuutettu
Mohammad Naim Panahi nuorisovaltuuston edustaja
Inna Lauri kaupunginjohtaja
Nieminen Irma pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tiistaina 18. kesäkuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa.