Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
128   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
129   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
130   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
131   Yksinoikeuspäätös joukkoliikenteen liikennöinnistä 8.8.2019 alkavilla väliaikaisilla sopimuskausilla liikennöintikohteissa 1-4
132   Koululaiskuljetusten hankinta Kuusjoelle 2019-2021
133 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2020-2022 ja talousarvion laadintaohjeet
134 Markkinaoikeuden päätös 16.5.2019 valitukseen tunneliastianpesukoneen hankinnasta
135   Hannu Eevan ym. valtuustoaloite sisäilma- ja muista ongelmista kärsivien kiinteistöjen korjaamiseen
136 Saku Nikkasen hallitusaloite Matildajärven veden laadusta
137   Marjatta Halkilahden selvityspyyntö Salon kaupunki hakee toimintavuoteensa 2019 säästöjä
138   Märyntien eteläosan kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta
139   Salon kaupungin kiinteistörekisterinpitoalueen laajentaminen
140 Asemakaava, Honkarinne, luonnosvaihe
141   Poikkeaminen, Kitula 734-726-4-37
142   Poikkeaminen, Lahnajärvi 734-728-3-64
143   Poikkeaminen, Pensala näs 734-788-1-5
144   Suunnittelutarveratkaisu, Hakastaro 734-404-4-4
145 Etuosto-oikeuden alaisten kiinteistöjen kaupat 1.4.-31.5.2019
146   Viranhaltijapäätökset
147   Tiedoksi tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Mänkäri Marjaana 1. varapuheenjohtaja
Anttila Jarkko jäsen
Eskola Jouni jäsen
Halkilahti Marjatta jäsen/pöytäkirjantarkastaja
Hellström Pia jäsen
Hjelt Mika jäsen/pöytäkirjantarkastaja
Karhulahti Arttu jäsen
Koski Taina jäsen
Lehti Pasi jäsen/pöytäkirjantarkastaja
Leivonen Sanna jäsen
Turtiainen Taro jäsen
Valkonen Tuula varajäsen
Tapio Marko kaupunginhallituksen edustaja
Alhoke Timo asiantuntija
Vainio Ari asiantuntija
Heikkilä Hanna asiantuntija
Mannervesi Mika esittelijä
Korpela Marika pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 18. kesäkuuta 2019 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.