Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
34   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
35   Julkisuuslain mukaan salassa pidettävien viranhaltijapäätösten rajaaminen otto-oikeuden ulkopuolelle
36 Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2019, Liikelaitos Salon Vesi
37 Liekakujan tonttihaarojen rakentamiskorvaus
38   Viranhaltijapäätökset
39   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Määttänen Asko puheenjohtaja
Viander Jarmo varapuheenjohtaja/pöytäkirjan tarkastaja
Järvinen Anne jäsen
Lannermaa Kirsti jäsen
Lehtovirta Tarja jäsen
Ojanperä Asmo jäsen/pöytäkirjan tarkastaja
Virtanen Kalle esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 24. toukokuuta 2019