Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
87   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
88   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
89   Vapaa-ajan lautakunnan kokoukset keväällä 2020
90 Päihdekasvatus ja lasten sekä nuorten päihteidenkäyttöön puuttuminen Salon kaupungissa
91   Oikaisuvaatimus oppilasvalinnasta kansalaisopiston kokemusasiantuntijakurssille
92   Salon vuoden 2019 seuratyöntekijän valinta
93   Seuraparlamentin valmistelemat salolaisen urheilun ja liikunnan arvot
94 Liikuntapalvelujen kohdeavustusten jako vuonna 2019
95 Kiikalan urheilukentän korjauksen ja Komisuon koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu
96   Viranhaltijapäätökset
97   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Vierjoki-Väätäinen Karoliina puheenjohtaja
Kortelainen Mika 1. varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
Keto-oja Piia 2. varapuheenjohtaja
Björkstrand Juha jäsen
Hernesniemi Leila jäsen
Hirvimäki Jani jäsen
Isojunno Minna jäsen
Peltonen Aimo jäsen
Sjöholm-Nikkanen Anita jäsen
Ylönen Outi jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Haapaniemi Esko varajäsen
Malmikankare Timo varajäsen
Siikonen Stina varajäsen
Vesa Simo kaupunginhallituksen edustaja
Piiparinen Jesse nuorisovaltuuston varaedustaja
Luojus Susanna asiantuntija
Tanska Hilpi asiantuntija
Niemelä Jari esittelijä
Mamia Satu pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. marraskuuta 2019 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.