Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
77   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
78   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
79   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
80   Nuorisopalvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuminen
81   Musiikkiopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
82   Tarkastuslautakunnan katselmuskierros 25.10.2019
83   Tarkastuslautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu

Osallistuja Tehtävä
Friberg Osmo puheenjohtaja
Kanerva Tauno 2. varapuheenjohtaja
Halme Heljä jäsen/ pöytäkirjantarkastaja
Halme Martti jäsen
Kirves-Järvinen Taina jäsen/ pöytäkirjantarkastaja
Lannermaa Kirsti jäsen
Tuominen Marita jäsen
Breilin Mikko varajäsen
Leivonen Marjatta varajäsen
Laurila Hannu tilintarkastaja
Holm Matti asiantuntija
Laakso Sari M asiantuntija
Paananen Johanna asiantuntija
Smolander Teija pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4. lokakuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa.