Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
54   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
56   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
57 Strategian toteutumisen seurantaraportti 2/2019, Liikelaitos Salon Vesi
58 Talousarvio 2020, Liikelaitos Salon Vesi
59   Vetoomus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi Kiskon kirkonkylän ja Toijan väliselle alueelle
60 Vesihuoltoa koskeva alueellinen yleissuunnitelma
61   Viranhaltijapäätökset
62   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Määttänen Asko puheenjohtaja
Hemanus Klaus jäsen
Järvinen Anne jäsen/pöytäkirjan tarkastaja
Lannermaa Kirsti jäsen
Lehtovirta Tarja jäsen
Ojanperä Asmo jäsen/pöytäkirjan tarkastaja
Laurila Juha varajäsen
Virtanen Kalle esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 11. lokakuuta 2019