Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
7   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
8   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
9   Yksityisteiden tilinpäätöstietojen toimittaminen kaupunkikehityslautakunnalle
10   Yksityisteiden perusparannusavustukset 2020
11   Yksityisteiden kunnossapitoavustusehtojen tarkentaminen

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Hjelt Mika varapuheenjohtaja
Järvelä Eija jäsen/pöytäkirjantarkastaja
Heikkilä Hanna pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 15. lokakuuta 2019 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.