Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
31   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
32 Maaliskuun 2020 kuukausiraportti, vapaa-ajan lautakunta
33 Vapaa-ajan lautakunnan menojen hyväksyjät vuonna 2020
34 Kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettujen kohde- ja yleisavustusten jako vuonna 2020
35 Liikuntapalvelujen yleisavustusten jako vuonna 2020
36   Viranhaltijapäätökset
37   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Vierjoki-Väätäinen Karoliina puheenjohtaja
Kortelainen Mika 1. varapuheenjohtaja
Keto-oja Piia 2. varapuheenjohtaja
Björkstrand Juha jäsen
Hernesniemi Leila jäsen
Hirvimäki Jani jäsen
Isojunno Minna jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Laaksonen Arttu jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Peltonen Aimo jäsen
Salokannel Reijo jäsen
Siikonen Stina jäsen
Sjöholm-Nikkanen Anita jäsen
Ylönen Outi jäsen
Vesa Simo kaupunginhallituksen edustaja
Aarnio Suvi asiantuntija
Kulmala Maria asiantuntija
Pölönen Päivi asiantuntija
Tanska Hilpi asiantuntija
Setälä Pia esittelijä
Mamia Satu pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 30. huhtikuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.