Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
40   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
42   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
43   Sähköisen kokouksen käyttöönotto

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Mänkäri Marjaana 1. varapuheenjohtaja
Wallius Jerina 2. varapuheenjohtaja
Eskola Jouni jäsen
Hellström Pia jäsen
Hoikkala-Savolainen Anne jäsen
Karhulahti Arttu jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Koski Taina jäsen
Lehti Pasi jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Turtiainen Taro jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Tapio Marko kaupunginhallituksen edustaja
Mannervesi Mika esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 1. huhtikuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.