Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
33   Rekrytointiprosessin kehittäminen saatujen kokemusten pohjalta
34   Perushoitajan tehtävän lakkauttaminen ja sairaanhoitajan tehtävän perustaminen
35   Hammashoitajan tehtävän lakkauttaminen ja välinehuoltajan tehtävän perustaminen
36   Vapaa-aikapalvelujen johtajan nimikkeen muuttaminen vapaa-aikajohtajaksi
37   Vastaavan kokin ja ravitsemistyöntekijätehtävän muuttaminen ruokapalveluvastaavan tehtäväksi
38   Kodinhoitajan tehtävän muuttaminen lähihoitajan tehtäväksi
39   Tilapalvelujen kaupungininsinöörin viran nimikkeen muuttaminen kiinteistöpäälliköksi
40   Työaikalain muutoksen vaikutus lääkäreiden palkkoihin
41   Paikallisen sopimuksen mukaisen hälytysrahan korottaminen
42   Maankäyttöpalvelujen organisaatiomuutos
43   Kehityspäällikön viran nimikkeen muuttaminen kehittämispäälliköksi
44   Johtavan liikennepalveluasiantuntijan viran nimikkeen muuttaminen liikennepalvelupäälliköksi
45   Ympäristöterveyshuollon päällikön viran nimikkeen muuttaminen ympäristöterveyspäälliköksi
46   Kehitysvammahuollon esimiesten nimikemuutokset
47   Nimikemuutokset museopalveluissa ja kirjastopalveluissa 1.4.2020 alkaen
48   Tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen, työllisyyden kuntakokeilu, työllisyyspalveluiden esimies
49   Tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen, työllisyyden kuntakokeilu, koordinaattorin ma. virkasuhde ajalle 1.5.2020 - 31.12.2022
50   Määräaikainen täyttölupa, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan virka
51   Täyttölupa, työllisyyden kuntakokeilu, koordinaattorin ma virkasuhde ajalle 1.5.2020 - 31.12.2022
52   Tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen, työllisyyden kuntakokeilu, omavalmentajan ma. virkasuhde 1.5.2020 - 31.12.2022
53   Täyttölupa, työllisyyden kuntakokeilu, omavalmentajan ma. virkasuhde 1.5.2020 - 31.12.2022
54   Tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen, työllisyyden kuntakokeilu, sosiaalityöntekijän ma. virkasuhde 1.5.2020 - 31.12.2022
55   Täyttölupa, työllisyyden kuntakokeilu, sosiaalityöntekijän ma. virkasuhde ajalle 1.5.2020 - 31.12.2022
56   Täyttölupa, alakoulun rehtorin virka 1.8.2020 alkaen, Ollikkalan koulu, vakanssi 320 068
57   Täyttölupa, ICT-suunnittelija
58   Täyttölupa, ympäristönsuojelutarkastajan sijaisuus 1.6.2020 alkaen
59   Täyttölupa, lupasihteerin sijaisuus ajalle 1.4.2020-30.9.2021

Osallistuja Tehtävä
Yli-Jama Anna-Leena puheenjohtaja
Lehti Timo varapuheenjohtaja
Eeva Hannu jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Inna Lauri esittelijä
Söderlund Christina pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 3. huhtikuuta 2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.