Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
69   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
70   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
71   Toimialajohtajuuden siirtäminen henkilöstöjohtajalle määräajaksi
72   Kaupunkikehitysjohtajan kokonaispalkan tarkistaminen määräajaksi
73   Talousjohtajan palkkauksen tarkistaminen määräajaksi
74   Hankinta-asiantuntijan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen määräajaksi
75   Asiakirjahallinnan suunnittelijan palkan tarkistaminen, terveyspalveluiden tietosuojavastaavan tehtävät
76   Henkilöstöasiantuntijan viran siirtäminen KVTES:n hinnoittelemattomiin
77   Henkilöstösihteerin nimikkeen muuttaminen palvelussuhdeasiantuntijaksi
78   Viestintäpäällikön palvelussuhteen ehtojen muuttaminen
79   Varallaolomenettelyn laajentaminen korona-aikana
80   Korona-lisä
81   Täyttölupa, henkilöstöasiantuntija 6.6.2020 alkaen
82   Henkilöstöjaoston kokoukset syksyllä 2020
83   Lähihoitajan, toimipiste pääterveysaseman neuvonta, työaikamuodon muutos (Asia on salainen julkisuuslain 24 § 1 mom. 25 perusteella)
84   Vuosilomien vahvistaminen vuonna 2020

Osallistuja Tehtävä
Yli-Jama Anna-Leena puheenjohtaja
Lehti Timo varapuheenjohtaja
Eeva Hannu jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Leivonen Sanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Korhonen Anna-Kristiina esittelijä
Söderlund Christina pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29. toukokuuta 2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.