Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
40   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
41 Salon hyvinvointiraportti 2019
42   Marja Ruokosen hallitusaloite koulunkäyntiohjaajien ja erityistä tukea koulunkäynnissä tarvitsevien oppilaiden tilanteen tutkimisesta
43   Vapaa-ajan lautakunnan kokoukset syksyllä 2020
44   Kasirata Oy:n anomus Salon keilahallin vuokravapaudesta poikkeustilanteessa
45   Kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen maksuhyvitykset koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen
46   Viranhaltijapäätökset
47   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Vierjoki-Väätäinen Karoliina puheenjohtaja
Kortelainen Mika 1. varapuheenjohtaja
Keto-oja Piia 2. varapuheenjohtaja
Björkstrand Juha jäsen
Hernesniemi Leila jäsen
Hirvimäki Jani jäsen
Isojunno Minna jäsen
Laaksonen Arttu jäsen
Peltonen Aimo jäsen
Salokannel Reijo jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Siikonen Stina jäsen
Sjöholm-Nikkanen Anita jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Ylönen Outi jäsen
Vesa Simo kaupunginhallituksen edustaja
Lind Jaakko asiantuntija
Pölönen Päivi asiantuntija
Tanska Hilpi asiantuntija
Setälä Pia esittelijä
Mamia Satu pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. toukokuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.