Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
43   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
44 Toiminta ja talous 31.3.2020
45 Käyttösuunnitelma vuodelle 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta
46 Salon hyvinvointiraportti 2019
47 Sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen hyväksyjät
48 Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden yleisavustukset vuonna 2020
49   Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syksyllä 2020
50   Terveyspalveluiden keskittäminen kesällä 2020
51   Salon kaupungin suun terveydenhuoltopalveluiden virka-ajan muuttaminen
52 Salon sairaala 2023: toiminnallinen suunnitelma ja suunnittelutilanne
53   Mona Harttion aloite mielenterveys- ja päihdetyöntekijöistä koostuvan tiimin perustamisesta kotihoitoon
54   Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon keskimääräinen hoitopäivähinta vuonna 2020
55 Omaishoidon asiakaskyselyn tulokset 2020
56   Vanhuspalveluiden odotusajat 1.1. - 30.4.2020
57 Kehitysvammahuollon suunnitelma 2020-2024
58   Kehitysvammahuollon asumispalveluiden ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon keskimääräinen hoitopäivähinta vuonna 2020
59   Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien raportti neuvostojen ja muiden yhteisöjen edustusten kokouksista
60   Viranhaltijapäätökset
61 Tiedoksi tulleet asiat
62   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Parttimaa Satu puheenjohtaja
Junnila Hannu 1. varapuheenjohtaja
Liede Heikki 2. varapuheenjohtaja
Alestalo Jukka jäsen
Allos Bettina jäsen
Haavisto Marko jäsen
Hyttinen Marjatta jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Kukko Jouko jäsen
Makkonen Sinikka jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Merikallio-Tepponen Sanna jäsen
Mwegerano Andi jäsen
Mäkilä Juha jäsen
Stenström Tuula jäsen
Riski Johanna kaupunginhallituksen edustaja
Lindegren Salla asiantuntija
Nissinen-Paatsamala Kaisa asiantuntija
Purhonen Eeva asiantuntija
Päivärinne Marita asiantuntija
Niemelä Jari esittelijä
Korpela Marika pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävilla 20. toukokuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.