Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
46   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
47 Vastaus hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle valitukseen koululaiskuljetusten hankinnasta, kohde 7
48 Markkinaoikeuden päätös ostoliikenteen hankintapäätökseen tehdystä valituksesta
49   Koronan vaikutukset liikennepalvelujen organisoimissa kuljetuspalveluissa
50 Toiminta ja talous 29.2.2020, kaupunkikehityslautakunta
51 Kaupunkikehityslautakunnan menojen hyväksyjät 1.4.2020 alkaen
52 Petun lossin avustusta koskeva aloite
53   Yksityisteiden tilinpäätöstietojen toimittaminen kaupunkikehityslautakunnalle
54   Yksityisteiden perusparannusavustukset 2021
55 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2020
56 Uuden Perniön Kirkonkylän koulun pääpiirustusten hyväksyminen
57   Muurlan koulun ulkoseinien ja ikkunoiden uusimisen hankinta
58 Myllyn alueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta
59 Märynummen koulun ja päiväkodin rakennusurakan hankinta
60 Siivouskoneiden huolto- ja korjauspalvelujen hankinta
61 Puistojen ja muiden yleisten alueiden leikkivälineiden hankinta
62   Päällystystöiden hankinta
63 Katusuunnitelmien muutokset: Inkerinkatu sekä Kirkkokatu ja Rummunlyöjänkatu välillä Siltavoudinkatu-Inkerinkatu
64 Tapionpuiston osittainen ennallistaminen, vihersuunnitelma
65   Osmo Fribergin valtuustoaloite keskustan purkukuntoisten rakennusten purkukustannusten kompensoimisesta
66 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä kiinteistöllä 734-439-1-6
67 Asemakaavan muutos, Kirjolankatu-Hakastaronkatu, ehdotusvaihe
68   Poikkeaminen, Kaukosalo 734-782-6-141 ym.
69   Poikkeaminen, Kiskon Kirkonkylä 734-751-1-54
70   Poikkeaminen, Sammalo 734-763-1-63
71 Lausunto Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta
72 Salon kasvihuonekaasupäästöt 2008-2018 ja ennakkotieto 2019
73 Etuosto-oikeuden alaisten kiinteistöjen kaupat 1.2. - 31.3.2020
74   Viranhaltijapäätökset
75   Tiedoksi tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Mänkäri Marjaana 1. varapuheenjohtaja
Wallius Jerina 2. varapuheenjohtaja
Anttila Jarkko jäsen
Eskola Jouni jäsen
Hellström Pia jäsen
Hjelt Mika jäsen
Hoikkala-Savolainen Anne jäsen
Karhulahti Arttu jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Koski Taina jäsen
Lehti Pasi jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Turtiainen Taro jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Tapio Marko kaupunginhallituksen edustaja
Ahola Tanja asiantuntija
Kaarto Tommi asiantuntija
Lehto Janne asiantuntija
Mannervesi Mika esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 22. huhtikuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.