Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
76   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
77   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
78   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
79 Toiminta ja talous 31.3.2020, kaupunkikehityslautakunta
80   Salon kaupungin rakennusten arvon ja korjausvelan päivitys 2019
81   Kaupunkikehityslautakunnan kokoukset syksyllä 2020
82   3822-2019 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiaan koskien autovahinkoa
83 Liikkumisen ohjauksen valtionavustuspäätös Salolaiset bussiin -hankkeelle
84   Kaupungin ostoliikenteen väliaikainen järjestäminen
85   Ateriakuljetusten hankinta
86   Taidemuseo Veturitallin laajennus- ja muutostöiden hankinta
87 Lisämäärärahan siirto projektille 9644 Taidemuseo Veturitallin toimitilan laajennus
88 Hermannin koulun jatkokorjauksista ja määrärahasta päättäminen
89 Halikon kirkonkylän Keskuspuiston maisemointi, vihersuunnitelma
90 Haukkalankujan katu- ja vesihuoltosuunnitelma sekä liikennemerkkisuunnitelma
91 Kadunpitopäätös, Ylhäistentie välillä Närveläntie - Kt 52 Perniöntie
92 Vuonna 2020 päällystettävät kadut
93   Poikkeaminen, Pöytiö 734-682-7-8
94   Poikkeaminen, Jyly 734-747-1-25, 734-747-2-4
95   Poikkeaminen, Kiskon Kajala 734-750-1-96-M609
96   Poikkeaminen, Kiskon Kajala 734-750-1-96-M610
97   Suunnittelutarveratkaisu, Kieronperä 734-572-1-34
98   Suunnittelutarveratkaisu, Talonpoikaisteijo 734-639-1-106
99   Suunnittelutarveratkaisu, Mutainen 734-605-6-6
100 Etuosto-oikeuden alaisten kiinteistöjen kaupat 1.4. - 30.4.2020
101   Viranhaltijapäätökset
102   Tiedoksi tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Tammi Timo puheenjohtaja
Mänkäri Marjaana 1. varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja
Wallius Jerina 2. varapuheenjohtaja
Anttila Jarkko jäsen
Eskola Jouni jäsen
Hellström Pia jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
Hjelt Mika jäsen
Karhulahti Arttu jäsen
Koski Taina jäsen
Lehti Pasi jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Turtiainen Taro jäsen
Tapio Marko kaupunginhallituksen edustaja
Leino Aarno nuorisovaltuuston edustaja
Ahola Tanja asiantuntija
Mannervesi Mika esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. toukokuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.