Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
156   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
157   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
158   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
159   Lausunto Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöstä ja Ohjelma 2030 -luonnoksesta
160   Poikkeaminen asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta rakennuspaikalla, Viurila 734-439-1-269 m-a
161   Poikkeaminen asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta rakennuspaikalla, Pahkavuori 734-20-9903-46 m-a
162   Poikkeaminen asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta rakennuspaikalla, Ollikkala 734-6-9903-29 m-a
163 Asemakaavan muutos, Kirjolankatu-Hakastaronkatu, ehdotusvaihe
164 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä kiinteistöllä 734-439-1-6
165 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 734-662-3-60
166 Maanvaihto Salon kaupungin ja VSSHP:n kanssa
167 Märynummen koulun ja päiväkodin rakennusurakan hankinta
168 Uuden Perniön Kirkonkylän koulun pääpiirustusten hyväksyminen
169 Salon sairaala 2023: toiminnallinen suunnitelma ja suunnittelutilanne
170   Nuorten kesätyöllistäminen kaupungin palvelukseen vuonna 2020
171   Nuorten kesätyösetelikokeilu
172   Kaupunkitapahtumien kesäkiertue Kesä yhdessä - Salossa 2020
173 Konsernipalvelujen menojen hyväksyjät 1.4.2020 alkaen
174 Talouden toteutumisen raportti ajalta 1.1.-31.3.2020
175   Yhtiökokousedustajan nimeäminen Yrityssalo Oy:n yhtiökokoukseen 15.5.2020
176   Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 20.5.2020
177   Lausunto Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta
178   Annika Viitasen eroanomus opetuslautakunnan jäsenyydestä
179   Jaana Nordstörmin eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä sekä Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä
180   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
181   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
182   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset

Osallistuja Tehtävä
Karnisto-Toivonen Saija puheenjohtaja
Suonio-Peltosalo Elina 1. varapuheenjohtaja
Huittinen Ulla 2. varapuheenjohtaja
Lehti Timo jäsen
Lundén Mikko jäsen
Nikkanen Saku jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Nyyssönen Jonna jäsen
Riski Johanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Tapio Marko jäsen
Tekkala Kalle jäsen
Vesa Simo jäsen
Yli-Jama Anna-Leena jäsen
Nummentalo Juhani valtuuston puheenjohtaja
Ahonen-Ojala Leena valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Uusitalo Ilkka valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Tamminen Heikki valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Leskinen Riikka asiantuntija
Mattila Jussi asiantuntija
Niemelä Jari asiantuntija
Veck Heidi asiantuntija
Inna Lauri esittelijä
Niinimaa Laura pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 13. toukokuuta 2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.