Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 45  Kaavoitusviranomaisen lausunto Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Korvenmäen jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta sekä toiminnan aloittamislupa
  Liite 46  Korvenmäen jätekeskuksen ympäristölupahakemus toiminnan muutokselle ja lupamääräysten tarkistamiseksi
  Liite 47  Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.4.2020 §50 esityslistateksti
  Liite 48  Täydennys Lounais-Suomen Jätehuolto Oyn Salon Korvenmäen jätekeskukseen olennaista muutosta koskevaan lupahakemukseen
Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa