Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
69   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
70   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
71   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
72 Toiminta ja talous 31.3.2020, rakennus- ja ympäristölautakunta
73 Varsinais-Suomen pieneläinpäivystyspalveluiden hankinta 28.2.2023 päättyvälle sopimuskaudelle
74   Lausunto AVI:lle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Korvenmäen jätekeskuksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta sekä toiminnan aloittamisluvasta
75 Toimenpidevaatimus, luvaton rakentaminen kiinteistöllä 734-768-3-86, Kisko
76 Hallintopakkoasia, rakennusluvan vastainen käyttö osoitteessa Varvintie 37
77   Oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 15.4.2020 §48, asianumero 85/2020
78   Ympäristönsuojelun yleis- ja kohdeavustukset vuonna 2020
79   Maa-aineslupa, luvan siirtäminen ja velvoitteista vapautuminen, Hiekkarinne 734-710-1-66, lupa 3-2014
80   Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
81   Viranhaltijapäätökset
82   Tiedoksi tulleet
83   Muut asiat
84   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Huso-Pöylän kahden tuulivoimalan rakennusluvista

Osallistuja Tehtävä
Hellsberg Ralf 1. varapuheenjohtaja
Alanko Kaarlo 2. varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkasta
Aaltonen Tapio jäsen
Asikainen Esa jäsen
Fontell Matti jäsen
Kuisma Seppo jäsen
Lautiala Arja jäsen
Lindholm Sanna jäsen
Pihakivi Sanna jäsen
Puopolo Saija-Reetta jäsen
Rahikkala Virpi jäsen, pöytäkirjantarkasta
Sundberg Inkeri jäsen
Tekkala Kalle kaupunginhallituksen edustaja
Veck Heidi asiantuntija
Suutari Riitta asiantuntija
Mäkelä Antti kaupunginlakimies
Ranki Janne esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.5.2020 alkaen.