Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
40   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
41 Maaliskuun 2020 kuukausiraportti, opetuslautakunta
42   Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta
43 Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten jakaminen vuonna 2020
44   Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan tehtävä muutos poikkeusolojen ajaksi
45   Päiväkotihoidon palvelusetelin suurimman arvon tarkastaminen 1.8.2020
46   Selvitys avoimen varhaiskasvatuksen tehostamisesta ja kehittämisestä
47   Avoimen varhaiskasvatuksen leikkikoulujen maksuhyvitykset poikkeusolon aikana
48   Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen päiväkotihoidon osalta 1.8.2020 alkaen
49   Musiikkiopiston opintomaksujen maksuhyvitykset koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta
50   Viranhaltijapäätökset
51   Tiedoksi tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Eeva Hannu puheenjohtaja
Paukkeri Mika 2. varapuheenjohtaja
Bonn Marianne jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Haavisto Sabina jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Jokinen Kirsi-Maria jäsen
Laaksonen Annina jäsen
Leppähaara Marja jäsen
Nummila Mika jäsen
Olkinuora Antti jäsen
Raitanen Toni jäsen
Savela-Kirjonen Annikka jäsen
Väistö Janne jäsen
Aaltonen Anu varajäsen
Ruokonen Marja kaupunginhallituksen edustaja
Karlsson Anna asiantuntija
Kulmala Maria asiantuntija
Lahti Inkeri asiantuntija
Leppänen Anssi asiantuntija
Paananen Johanna asiantuntija
Setälä Pia esittelijä
Säilä Jaana pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 29. huhtikuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.