Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
54   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
55 Salon hyvinvointiraportti 2019
56   Marja Ruokosen hallitusaloite koulunkäyntiohjaajien ja erityistä tukea koulunkäynnissä tarvitsevien oppilaiden tilanteen tutkimisesta
57   Opetuslautakunnan kokoukset syksyllä 2020
58   Oikaisuvaatimus tutkimuslupapäätökseen
59   Viranhaltijapäätökset
60   Tiedoksi tulleet
61   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Lundström Sanna puheenjohtaja
Eeva Hannu 1. varapuheenjohtaja
Paukkeri Mika 2. varapuheenjohtaja
Bonn Marianne jäsen
Haavisto Sabina jäsen
Jokinen Kirsi-Maria jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Laaksonen Annina jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Leppähaara Marja jäsen
Nummila Mika jäsen
Olkinuora Antti jäsen
Raitanen Toni jäsen
Savela-Kirjonen Annikka jäsen
Väistö Janne jäsen
Ruokonen Marja kaupunginhallituksen edustaja
Karlsson Anna asiantuntija
Lahti Inkeri asiantuntija
Setälä Pia esittelijä
Säilä Jaana pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20. toukokuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.