Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
35   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
36   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
37   Sähköisen kokouksen käyttöönotto

Osallistuja Tehtävä
Hellsberg Ralf puheenjohtaja
Aaltonen Tapio jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Asikainen Esa jäsen
Fontell Matti jäsen
Lautiala Arja jäsen
Lindholm Sanna jäsen
Pihakivi Sanna jäsen
Puopolo Saija-Reetta jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Järvinen Ari varajäsen
Kalintiv Daniel nuorisovaltuuston edustaja
Ranki Janne esittelijä
Koskinen Eeva pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 1. huhtikuuta 2020 alkaen.