Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
31   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
32   Sähköisen kokouksen käyttöönotto
33   Varhaiskasvatuksen maksumuutokset koronavirusepidemian aikana
34   Poikkeusolojen aikainen tuntijako perusopetuksessa
35   Viranhaltijapäätökset
36   Muut asiat
37   Opetuslautakunnan kannanotto koskien opettajien lomauttamista

Osallistuja Tehtävä
Viitanen Annika puheenjohtaja
Eeva Hannu 1. varapuheenjohtaja
Paukkeri Mika 2. varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
Jokinen Kirsi-Maria jäsen
Laaksonen Annina jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Leppähaara Marja jäsen
Nummila Mika jäsen
Olkinuora Antti jäsen
Raitanen Toni jäsen
Savela-Kirjonen Annikka jäsen
Väistö Janne jäsen
Aavasalo Asko varajäsen
Niinistö Annu varajäsen
Ruokonen Marja kaupunginhallituksen edustaja
Karlsson Anna asiantuntija
Lahti Inkeri asiantuntija
Paananen Johanna asiantuntija
Setälä Pia esittelijä
Säilä Jaana pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 16. huhtikuuta 2020 alkaen Salon kaupungin yleisessä tietoverkossa.