Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61   Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
62   Ohje palkattomien vapaiden myöntämiseen
63   Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ns. epäpätevyysasiassa
64   12 tunnin vuoron laajentaminen koronainfektiovastaanotolle
65   Hälytysrahan korottaminen korona-aikana
66   Varallaolomenettelyn laajentaminen korona-aikana
67   Viestintäpäällikön palvelussuhteen ehtojen muuttaminen
68   Täyttölupa, lainopilllinen avustaja ajalle 1.5. - 31.8.2020

Osallistuja Tehtävä
Yli-Jama Anna-Leena puheenjohtaja
Lehti Timo varapuheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
Eeva Hannu jäsen
Leivonen Sanna jäsen
Ruokonen Marja jäsen
Inna Lauri esittelijä
Söderlund Christina pöytäkirjanpitäjä
Wiirilinna Tiina asiantuntija

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 8. toukokuuta 2020 alkaen yleisessä tietoverkossa.