Dynasty tietopalvelu Haku RSS Salon kaupunki

RSS-linkki

https://salo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/374

[image]

Kuulutus

 

Asianumero

2922/10.03.00.05.05/2020

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä yhteiskäsittelylupahakemus Kiikalassa

 

 

Hakija Destia Oy, 040 182 5319

 

Sijainti Kiikalan Saari, Härjänkorva 734-706-2-66

 

Asia Destia Oy hakee yhteiskäsittelylupaa maa-aineslain mukaiselle soran ottamiselle sekä ympäristönsuojelulain mukaiselle murskaustoiminnalle. Lupahakemuksen mukainen ottamisalue on 3 ha, ottomääräksi haetaan 620 000 m3ktr ja lupa-ajaksi 10 vuotta.

 

Hakemuksen mukainen murskattavan soran määrä on keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa, maksimissaan 150 000 tonnia vuodessa. Keskimääräisenä tuotantovuonna murskausta tehdään noin 15-25 päivänä, ja maksimissaan murskausta voi olla noin 50-75 päivää vuodessa. Soran murskausta esitetään tehtäväksi urakoittain 1.9.-31.5. välisenä aikana, kuitenkin siten, että yhtenä vuonna lupakauden aikana murskausta voisi olla myös kesä-elokuussa. Siirrettävä murskauslaitos toimii verkkovirralla.

 

Hakemuksessa esitetään, että seulontaa ja maa-ainesten ottoa suoraan rintauksesta voitaisiin tehdä jaksoittain ympäri vuoden. Hakemuksen mukaan murskausta ja seulontaa tehtäisiin arkipäivisin (ma-pe) klo 7-22. Kuljetukset ja kuormaukset tehtäisiin arkisin klo 6-22, minkä lisäksi esitetään, että mahdollisesti kuljetuksia voisi suorittaa satunnaisesti myös lauantaisin klo 7-18.

 

Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Suunnittelualueella on ollut soranottoa 1980-luvulta lähtien. Destialla on alueella voimassa oleva maa-aineslupa, joka päättyy 19.4.2021. Alueella ei ole ympäristölupaa. Kiikalan Härjänvatsan maa-ainestenottoalueille on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuosina 2002-2004.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 7.8.-14.9.2020 osoitteessa www.salo.fi/asuminenjaymparisto/ymparistonsuojelujavalvonta

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joista on käytävä ilmi tekijän nimi, yhteystiedot ja hakemuksen asianumero 2922/10.03.00.05.05/2020, on toimitettava Salon kaupungin kirjaamoon viimeistään 14.9.2020. Osoite kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite Tehdaskatu 2.

 

Lisätietoja ympäristönsuojelusta 12.8.2020 alkaen, 02 778 7801, ymparistotoimi@salo.fi

 

 

 

Nähtävänä: 7.8.-14.9.2020, www.salo.fi/kuulutukset

 

Julkaistu lehdessä: Salon Seudun Sanomat, pe 7.8.2020 lyhennelmä

Julkaistu: 06.08.2020 09.45


Lisätietoja Kirjaamo
kirjaamo@salo.fi
02 778 2043