DynastyDynasty - Kokousasiathttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/TELIMET.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / ViranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätöksethttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-5.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenAsioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-3.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellePöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellehttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-2.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-1.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Muut mahdolliset asiat Muut mahdolliset asiat https://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-6.HTMLiikelaitos Salon Veden johtokunta 28.06.2021 / Kulmalalähteen jätevesiosuuskunnan anomus hallinnoimansa runkoverkoston siirtämiseksi osaksi Liikelaitoksen verkostoaKulmalalähteen jätevesiosuuskunnan anomus hallinnoimansa runkoverkoston siirtämiseksi osaksi Liikelaitoksen verkostoahttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214643-4.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Hallintosäännön päivittäminenHallintosäännön päivittäminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-15.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Aiesopimus IoT Campukselle perustettavaa hoivayksikköä koskevasta yhteistyöstäAiesopimus IoT Campukselle perustettavaa hoivayksikköä koskevasta yhteistyöstähttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-14.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- malliin hakeminenUNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- malliin hakeminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-13.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Selvitys ja lausunto tietopyyntöön liittyvään kanteluunSelvitys ja lausunto tietopyyntöön liittyvään kanteluunhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-12.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Saatavien poistaminen vuoden 2021 kirjanpidostaSaatavien poistaminen vuoden 2021 kirjanpidostahttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-11.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiLausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksihttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-10.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Eläkemenoperusteisia maksuja koskeva sovintosopimus (JulkL 24 § 1 mom 19)Eläkemenoperusteisia maksuja koskeva sovintosopimus (JulkL 24 § 1 mom 19)https://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-9.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Työsuhdeasia (JulkL 24 § 1 momentti 18 kohta) Työsuhdeasia (JulkL 24 § 1 momentti 18 kohta) https://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-8.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Terveyspalveluiden johtajan viran täyttäminenTerveyspalveluiden johtajan viran täyttäminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-7.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Salon kaupungin rakennusten arvojen ja korjausvelan päivitys 2020Salon kaupungin rakennusten arvojen ja korjausvelan päivitys 2020https://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-6.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Asemakaavatyön keskeytys, VässiläntieAsemakaavatyön keskeytys, Vässiläntiehttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-5.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kiinteistön 734-412-1-97 myyminenKiinteistön 734-412-1-97 myyminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-4.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenAsioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-3.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellePöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenellehttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-2.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-1.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaaliKaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalihttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-17.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaaliValtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaalihttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-16.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten vaaliRakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten vaalihttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-25.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Juha Punnan ym. valtuustoaloite koskien Salon Palvelutalosäätiön asemaa kaupunkikonsernissa, mitä on omistajaohjaus, sen tavoitteita tulevaisuudessa, sekä yhteistyön tekemistäJuha Punnan ym. valtuustoaloite koskien Salon Palvelutalosäätiön asemaa kaupunkikonsernissa, mitä on omistajaohjaus, sen tavoitteita tulevaisuudessa, sekä yhteistyön tekemistähttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-39.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Osmo Fribergin valtuustoaloite palvelusetelin käyttöön ottamiseksi mikroyrityksilleOsmo Fribergin valtuustoaloite palvelusetelin käyttöön ottamiseksi mikroyrityksillehttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-38.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaaliKiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalihttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-37.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoonJäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoonhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-36.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaanJäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaanhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-35.HTMKaupunginhallitus 28.06.2021 / Lautamiesten valitseminenLautamiesten valitseminenhttps://salo.oncloudos.com:443/kokous/20214638-34.HTM